Zarejestrowany produkt medyczny

Testy są dopuszczone do dystrybucji w Polsce przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Biobójczych (URPL), który jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach związanych z wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów do samokontroli.

Scroll UpScroll Up